„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa Nr3
im. Jana Pawła II
w Ostródzie
  • odpłatność za obiady w grudniu
    60 zł .

  • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi.

  • Zadowolenie, satysfakcja i prestiż szkoły w środowisku to cel, do którego dążymy.

  • Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

  • Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

Pożegnanie Absolwentów

Dodano: 2019-06-21 / wyświetleń: 747
Koniec roku szkolnego, to nie tylko wesoła chwila – początek wakacji. Dla niektórych to koniec pewnego etapu, znajomości, pożegnanie z bliskimi osobami.”

Taki właśnie był dzisiejszy dzień… pełen podziękowań, gratulacji, ciepłych słów, wzruszeń i uśmiechów. Uczniowie klas III gimnazjalnych oraz VIII szkoły podstawowej zakończyli edukację w murach Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II. To wyjątkowa chwila, ponieważ pożegnaliśmy ostatni, po dwudziestu latach, rocznik gimnazjalistów i pierwszy rocznik klas ósmych po reformie oświaty 2017 r. Pierwsza ważna podróż młodzieży zakończyła się sukcesem dzięki ich ciężkiej pracy, cierpliwości, zaangażowaniu, podejmowaniu wyzwań, współpracy i zawartym przyjaźniom. Przed nimi kolejny etap - nauka w szkole średniej. Obrany azymut przyniesie im zapewne nowe doświadczenia, wzbogaci osobowość i pozwoli rozwinąć skrzydła.

Gośćmi na dzisiejszej uroczystości byli przedstawiciele Rady Rodziców, Pan Tadeusz Bera – przewodniczący , Pan Tomasz Bruździak – zastępca przewodniczącego  i Pani Monika Chylińska. Obecni byli  Dyrektor szkoły Pani Mariola Jarmołowicz, wicedyrektor Pani Mariola Piekutowska oraz wicedyrektor Pani Małgorzata Ilasz, wychowawcy  klas, nauczyciele, absolwenci szkoły, zaproszeni na uroczystość rodzice.

 

 

 

 

Wielką dumą dla nas wszystkich jest osiągnięta przez uczniów wysoka średnia ocen, 13 laureatów I  finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, 3 finalistów konkursu ogólnopolskiego. Dwudziestu uczniów szkoły  podczas Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019 odbiorze jutro  z rąk Burmistrza Miasta Ostróda Pana Zbigniewa Michalaka statuetkę „Szkolny As Ostródy”.

Tradycją ceremoniału zakończenia nauki w klasach gimnazjalnych jest przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne pamiątkowego medalu  "SAPERE AUSO" "Temu, który odważył się być mądry"dla najlepszych absolwentów gimnazjum, uczniom, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen w nauce i zachowaniu w trakcie trzyletniego kształcenia gimnazjalnego. Oto laureaci medalu SapereAuso:

Olga Mucha -  kl. III b/ gim.
Edyta Wątła -  kl. III b/ gim.
Natalia Żdan -  kl. III b/ gim.
Wiktoria Rachwał -  kl. III b/ gim.
Maria Szałwińska  - kl.IIIb/ gim.

Stowarzyszenie SapereAuso przyznało również tytuł „ Najlepszego z Najlepszych Ucznia Gimnazjum” uczennicy Oldze Mucha.

Tradycją Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II jest wyróżnienie absolwentów szkoły podstawowej nagrodą za wybitne osiągnięcia edukacyjne w formie statuetki  „ Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie w latach 2014- 2019”.              

Z rąk Dyrektor szkoły statuetkę odebrali tegoroczni laureaci :

Wiktoria Nałęcz -  kl. VIII b
Anna Krezymon -  kl. VIII b
Szymon Krezymon -  kl. VIII b

Szymon Krezymon oprócz wysokich wyników w nauce i zachowaniu uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki oraz Wojewódzkiego Konkursu z Historii, Wiktoria Nałęcz uzyskała tytuł Laureatki Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, a Anna Krezymon to podwójna Finalistka Wojewódzkich Konkursów z Języka Polskiego i z Matematyki.

Na uroczystości obecni byli rodzice absolwentów, którzy osiągnęli wysokie noty w nauce. Odebrali oni z rąk Dyrektor Szkoły Pani M. Jarmołowicz Listy Gratulacyjne za wysoką średnią ocen oraz zaangażowanie w życie szkoły ich dzieci.

Wręczono uczniom nagrody za udział w Konkursach Kuratoryjnych, wojewódzkichi ogólnopolskich, za całokształt działań artystycznych, za udział w konkursach plastycznych, działalność w Samorządzie Uczniowskim, za osiągnięcia sportowe, pracę w wolontariacie szkolnym, działalność w  PCK, wspieranie działań bibliotecznych.

Szkoła opiera swoją działalność na współpracy z Radą Rodziców. Za zaangażowanie oraz pracę na rzecz szkoły i uczniów Pani Dyrektor Mariola Jarmołowicz wręczyła rodzicom podziękowania.

Bardzo podniosłą chwilą uroczystości pożegnania absolwentów szkoły  było pożegnanie Sztandaru Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów, wieloletniego symbolu szkoły, symbolu tożsamości społeczności szkolnej, towarzyszącemu w jej najważniejszych wydarzeniach  i uroczystościach. Natomiast Sztandar Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II został przekazany nowemu składowi pocztu sztandarowego, w którego skład weszli uczniowie klas VII : Oliwia Kuliś, Wiktoria Jabłonowska oraz Igor Praksa.

 

Kierownictwo i kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie  życzy wszystkim Absolwentom szkoły wielu sukcesów na nowym etapie edukacji !


Projekt i wykonanie: SiPRO
Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.