„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa Nr3
im. Jana Pawła II
w Ostródzie
 • odpłatność za obiady w grudniu
  60 zł .

 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi.

 • Zadowolenie, satysfakcja i prestiż szkoły w środowisku to cel, do którego dążymy.

 • Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

 • Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła i obchody 60 - lecia Szkoły Podstawowej Nr 3

Dodano: 2014-11-25 / wyświetleń - 7280
W 29. ROCZNICĘ ROZPOCZĘCIA PONTYFIKATU …
 
Dzień 16 października 2007 r. to data szczególna, 29. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Tego dnia Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostródzie dołączyła do rodziny szkół noszących zaszczytne imię Jana Pawła II. Okrągły Jubileusz 60 - lecia placówki to doskonała okazja, aby po 16 latach szkoła zyskała patrona - imię wielkiego Polaka, Sługi Bożego Jana Pawła II. Ten dzień przejdzie do historii szkoły jako wielkie święto.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostródzie jest placówką o wieloletniej, bogatej historii i tradycji. Szczycimy się licznymi sukcesami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi. Od kwietnia 1991 roku nie mieliśmy patrona, dlatego w roku szkolnym 2006/2007 podjęliśmy szereg działań zmierzających do zmiany tego stanu rzeczy. Wybór patrona stał się dla nas sprawą dużej wagi, toteż cała społeczność szkolna (nauczyciele, uczniowie, rodzice) z wielkim entuzjazmem, zapałem serca i ogromnym zaangażowaniem włączyła się do realizacji konkretnych zadań tego projektu.

Program uroczystości był następujący:

 1. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa dr. Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego w kościele bł. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie przy ulicy Piastowskiej 6.
 2. Przejście do budynku szkoły na ulicę Rycerską 5.
 3. Część oficjalna:
  • uroczyste otwarcie i poświęcenie sali sportowej
  • odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej ku czci Patrona Jana Pawła II
  • wspomnienie z 60 lat szkoły
 4. Wystąpienia gości.
 5. Część artystyczna.
 6. Zwiedzanie szkoły.
 7. Poczęstunek.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znakomici goście:

 1. Burmistrz Miasta Ostródy - pan Jan Nosewicz
 2. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Wojciech Ziemba - Metropolita Warmiński
 3. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty - p. Janusz Samarow
 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie - p. Czesław Najmowicz
 5. Zastępca Burmistrza Miasta Ostródy - p. Olgierd Dąbrowski
 6. Kierownik Biura Oświaty Kultury i Rekreacji w Ostródzie - pani Bożena Ratajczyk
 7. Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Ostródzie, Wicestarosta Ostródzki - p. Zbigniew Połoniewicz
 8. Dziekan dekanatu Ostróda-Zachód - proboszcz parafii św. Faustyny - ks. Władysław Szmul
 9. Przew. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Ostródzie - p. Maria Krystyna Andrzejewska oraz radni z tej komisji: p. Jolanta Dakowska, Wanda Rutkiewicz, Ryszard Kowalski, Krzysztof Pisarski, Marian Macidłowski
 10. Przewodniczący Rady Rodziców - p. Tadeusz Bera
 11. Proboszcz parafii bł. Hiacynty i Franciszka - ks. Jerzy Balcer
 12. Proboszcz parafii Św. Marcina w Ostródzie - ks. Roman Gałęzowski
 13. Dyrektor Salezjańskiego Gimnazjum im. Dominika Savio w Ostródzie - ks. Paweł Kacprzak
 14. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie - p. Andrzej Matusiak
 15. Dyrektorzy szkół należących do sieci "Szkół Promujących Zdrowie"
  • Dyrektor Bursy Szkolnej w Ostródzie - p. Jolanta Dakowska
  • Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 4 w Ostródzie - p. Danuta Hryniewicka
  • Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tyrowie - p. Jadwiga Drobisz
  • Dyrektor Gimnazjum w Durągu - p. Grażyna Lipińska
  • Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostródzie - p. Dorota Urban
 16. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - p. Kazimierz Wosiek
 17. Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek oświatowych w Ostródzie, delegacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Miłakowie, przedstawiciele Pow. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Miejskiej, Centrum Kultury w Ostródzie, Ostródzkiego Centrum Rekreacji i Sportu, PCK, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń wspierających pracę szkoły, dyrektorzy, prezesi przedsiębiorstw i zakładów pracy, sponsorzy i przyjaciele szkoły, emeryci, pracownicy szkoły, Zamkowy Chór Kameralny pod kierownictwem p. Andrzeja Kowalskiego, uczniowie i ich rodzice.
 18. Przedstawiciele telewizji lokalnej, Radia Mazury, Gazety Ostródzkiej.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 Mszą św. w kościele bł. Hiacynty i Franciszka sprawowaną w intencji społeczności szkolnej w dniu nadania imienia Jana Pawła II i Jubileuszu 60 - lecia szkoły pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa dr. Wojciecha Ziemby. Dostojnemu celebransowi towarzyszyli ksiądz dziekan Władysław Szmul - proboszcz parafii św. Faustyny oraz Jerzy Balcer - proboszcz tutejszej parafii.
Metropolita Warmiński ks. abp dr Wojciech Ziemba w homilii nawiązał do postaci Patrona, wskazując na potrzebę zgłębiania nauczania Jana Pawła II, a tym samym do naśladowania Go w życiu. We mszy św. udział wzięła społeczność szkolna: uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście z władzami samorządowymi na czele.

Pani Dyrektor Mariola Jarmołowicz złożyła szczere podziękowania za przyjęcie zaproszenia, przewodniczenie Mszy św. na ręce Metropolity Warmińskiego - Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, składając zaproszenie do udziału w następnej części uroczystości.
Po zakończonej liturgii wszyscy udali się do szkoły.

Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkół podstawowych i gimnazjalnych, odśpiewaniem hymnu państwowego przez szkolny zespół artystyczny i uświetniający uroczystość Zamkowy Chór Kameralny pod batutą p. Andrzeja Kowalskiego.
Pani Dyrektor Mariola Jarmołowicz przyjęła meldunek, który złożyła wicedyrektor szkoły Małgorzata Ilasz i uroczyście powitała zebranych gości, uczniów szkoły oraz rodziców. Następnie przy udziale pana Burmistrza - Jana Nosewicza, Przewodniczacego Rady Miejskiej - Czesława Najmowicza, Wiceburmistrza - Olgierda Dąbrowskiego i pani Dyrektor - Marioli Jarmołowicz odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie sali , ceremonii poświecenia obiektu sportowego dokonał Arcybiskup Wojciech Ziemba. Pani Dyrektor wyraziła serdeczne podziękowania Władzom Miasta oraz Przedstawicielom Rady Miejskiej w Ostródzie za realizację projektu nowoczesnej, dobrze wyposażonej bazy sportowej.
Wraz z delegacją uczniów wręczyła wiązanki kwiatów Burmistrzowi Miasta Ostródy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ostródzie i Wiceburmistrzowi Miasta Ostródy.

W dalszej części pani Dyrektor Mariola Jarmołowicz przybliżyła postać Patrona Jana Pawła II. Powiedziała m.in.:
"… Wybór Patrona Jana Pawła II jest dla społeczności szkolnej wielkim zaszczytem, ale i zobowiązaniem do ciągłego odkrywania, kim był ten wielki Polak. Postawy i wartości, które ukazywał swoim życiem są dla nas wszystkich wzorem i inspiracją do pracy nad sobą. Będziemy starali się, aby Jego wielki patriotyzm, Jego miłość do ludzi, dbałość o słabszych, tolerancja były dla nas impulsem do wewnętrznych przemian i doskonalenia się. Pragniemy, aby Papież Jan Paweł II był dla społeczności szkolnej najwyższym autorytetem, przyjacielem i wychowawcą, który uczył miłości do drugiego człowieka, uwrażliwiał na podstawowe wartości: prawdę, dobro i miłość…"

Po wystąpieniu pani Dyrektor uczennica kl. VI a Joanna Milewska zaprezentowała wiersz pt. "Patron mojej szkoły - Jan Paweł II" napisany przez nią na konkurs literacki ku czci Patrona, który odbył się w szkole w kwietniu 2007r.

Po tych słowach Przewodniczący Rady Miejskiej - pan Czesław Najmowicz zapoznał zebranych z treścią Uchwały nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie imienia Jana Pawła II i przekazał ją na ręce pani Dyrektor.
Szczególnie doniosłą chwilą było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Patrona , która została wykonana z ciemnozielonego granitu i umieszczona w holu szkoły. Na prostokątnej płycie, z lewej jej strony, widnieje popiersie Jana Pawła II, obok - motto szkoły: "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali", poniżej pełna nazwa szkoły, miejscowość i data uroczystości nadania imienia.

Ceremonii dokonała delegacja, w skład której weszli: Burmistrz Miasta Ostródy - J. Nosewicz - fundator tablicy pamiątkowej, Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba, Warmińsko- Mazurski Wicekurator Oświaty - p. Janusz Samarow, Przewodniczący Rady Miejskiej - p. Czesław Najmowicz, ks. Proboszcz Jerzy Balcer, Przewodniczący Rady Rodziców - p. Tadeusz Bera, Dyrektor szkoły - p. M. Jarmołowicz, wiceprzewodnicząca SU - Weronika Maczukin, przedstawiciel pracowników szkoły - p. Iwona Nader. Uczniowie położyli różę i ustawili wartę honorową .
W oczekiwaniu na powrót dostojnych gości wszyscy obecni na uroczystości wysłuchali pieśni "Nie lękajcie się" i "Abba, Ojcze" w wykonaniu Zamkowego Chóru Kameralnego pod kierownictwem p. A. Kowalskiego oraz utworów nagrodzonych w konkursie szkolnym ku czci Patrona; Emilii Stachowicz pt. "Jan Paweł II" w wykonaniu autorki, ubiegłorocznej absolwentki naszej szkoły, wiersza "Dobro" autorstwa pani Janiny i Michaliny Strzelec w wykonaniu współautorki - również ubiegłorocznej absolwentki naszej szkoły, "Listu do Jana Pawła II" Mateusza Majewskiego, ucznia klasy VI b w wykonaniu Marty Łaciak z klasy IV a.

Po tej szczególnie podniosłej chwili nadszedł czas na część poświęconą Jubileuszowi 60 - lecia szkoły, w której został zaprezentowany rys historyczny placówki.
Pani Dyrektor na ręce byłych Dyrektorów szkoły, p. Aliny Smolińskiej, p. Elżbiety Dziergacz, p. Wiesławy Szczygielskiej i p. Jerzego Kownackiego - Kierownika szkoły, złożyła serdeczne podziękowania za trud wniesiony w rozwój placówki w minionych latach . Skierowała wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim emerytowanym i obecnym pracownikom szkoły. Wręczyła akty podziękowania oraz symboliczną różę.

Następnie głos zabrali goście: pan Jan Nosowicz - Burmistrz Miasta Ostródy, Warmińsko - Mazurski Wicekurator Oświaty - pan Janusz Samarow, Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Ostródzie, Wicestarosta Ostródzki - pan Zbigniew Połoniewicz, dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie - pan Julian Pawłowski, Radni Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie - pani Anna Czarnowska - przedstawiciel dyrektorów ostródzkich szkół i przedszkoli, w imieniu dyrektorów szkół należących do sieci "Szkół Promujących Zdrowie" - dyrektor Gimnazjum w Durągu - pani Grażyna Lipińska.
Na ręce Pani Dyrektor spłynęły od zaproszonych gości gratulacje i wiele serdecznych życzeń oraz pamiątkowych upominków dla szkoły.

Ta uroczystość stała się również dla nas wspaniałą okazją do wyrażenia naszej wdzięczności tym wszystkim, którzy na co dzień wspierają wszelkie inicjatywy szkoły i pomagają w ich realizacji.

Tytuł Przyjaciela Szkoły i statuetkę z rąk Dyrektora szkoły otrzymali:

 1. Burmistrz Miasta Ostródy - pan Jan Nosewicz
 2. Proboszcz Parafii bł. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie - ks. Jerzy Balcer
 3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie - pan Czesław Najmowicz
 4. Przewodniczący Rady Rodziców - pan Tadeusz Bera
 5. Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - pan Jacek Krzekotowski
 6. Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie - pan Julian Pawłowski
 7. Państwo Małgorzata i Stanisław Tyszkowscy - "Indyk Mazury" w Ostródzie
 8. Pan Zbigniew Michalak - Zakład "Foto Ola" w Ostródzie
 9. Dyrektor Bursy Szkolnej w Ostródzie - Jolanta Dakowska
 10. Pan Jerzy Zdanowicz

Pani Dyrektor Mariola Jarmołowicz podziękowała za bezinteresowną pomoc , otwarte serce i ofiarność sponsorom dzisiejszej uroczystości, którymi byli:

 1. Państwo Małgorzata i Stanisław Tyszkowscy - Indyk - Mazury
 2. Przeds. Budownictwa Ogólnego "Ekobud" Sp. z o. o. - pan prezes Ryszard Klonowski
 3. Bank PKO BP S.A. Oddział w Ostródzie - pani dyrektor Joanna Kulig
 4. Przeds. Wodno-Kanalizacyjne - pan dyrektor Sławomir Andrysiak
 5. Państwo Lidia i Waldemar Purzyccy - Hurtownia Rolno - Spożywcza "Walmir"
 6. Państwo Renata i Dariusz Kluczkowscy - Firma Handlowa " Castor"

Wyrazy szczerej wdzięczności zostały przekazane również rodzicom i sympatykom szkoły , którzy wspierają wysiłki szkoły i wsparli organizatorów ofiarowując swą pomoc przy realizacji dzisiejszej uroczystości.

Podziękowania otrzymali:

 1. pani Bożena Ratajczyk - Kierownik Biura Oświaty, Kultury i Rekreacji w Ostródzie
 2. pani Anna Zapaśnik - Baron - Kierownik Agencji Upowszechniania Kultury w Ostródzie
 3. pan Henryk Staruszkiewicz - ofiarodawca portretu Jana Pawła II, który stanowił element dekoracji sali
 4. pan Kazimierz Wosiek - dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - autor okolicznościowej wystawy papieskiej, zorganizowanej w czytelni szkoły
 5. pani Elżbieta Jelińska - dyr. Muzeum w Ostródzie
 6. pan Jarosław Mroczek
 7. pani Agata Rebejko
 8. pani Bożena Rochowicz
 9. pani Wioleta Subocz
 10. pani Iwona Podgórska
 11. pan Grzegorz Wróbel
 12. pan Bogdan Lewandowski
 13. pani Anna Farasiewicz
 14. pan Adam Antolak
 15. pan Jacek Gławdel
 16. pan Andrzej Łaciak
 17. pani Anna Szerszeń
 18. pani Dorota Jezior
 19. pani Joanna Fiołek
 20. pani Barbara Kruk
 21. pani Marzena Czerniak
 22. pani Ewelina Kwiatkowska
 23. pani Irena Serafin
 24. pan Ziemowit Sosiński
 25. pani Urszula Wapniarz

W obecności znakomitych gości nastąpiło podsumowanie szkolnego konkursu literackiego na wiersz, wspomnienie o naszym Patronie - Janie Pawle II.
Nagrodzeni zostali zarówno uczniowie , jak również ich najbliżsi , których utwory znalazły uznanie jurorów, zajęły równorzędne I miejsce i zostały opublikowane w naszej monografii.

 1. pani Anna Czacharowska z córką Magdaleną - ubiegłoroczną absolwentką naszej szkoły
 2. Emilia Stachowicz - ubiegłoroczna absolwentka naszej szkoły
 3. Joanna Milewska - ucz. klasy VI a
 4. pani Ala Pisarska z wnuczkiem Jakubem - ubiegłorocznym absolwentem naszej szkoły
 5. pani Janina Strzelec z wnuczką Michaliną - również ubiegłoroczną absolwentką
 6. pani Anna Wróbel z synem Wojciechem - ucz. klasy II a
 7. Marzena Chmielińską - absolwentka szkoły
 8. Anna Kaczyńska - ucz. klasy VI b
 9. Marta Korecka - ucz. klasy V a
 10. Mateusz Majewski - ucz. klasy VI b

Pani Renata Opalińska otrzymała z rąk dyrektora szkoły nagrodę za projekt logo szkoły, wykonany w ramach konkursu plastycznego a wyłoniony spośród wielu prac.
Podziękowania odebrał pana Andrzej Kowalski, na którego ręce zostały skierowane słowa wdzięczności Zamkowemu Chórowi Kameralnemu za uświetnienie dzisiejszej uroczystości.

Po wysłuchaniu hejnału Ostródy i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu szkolnego zespołu artystycznego uczniów klas I-VI pod kierunkiem p. I. Nader i p. H. Orlińskiej. Zaprezentowany montaż słowno - muzyczny ku czci Patrona został przyjęty owacyjnie i z nieskrywanym wzruszeniem przez wszystkich obecnych na uroczystości, a ulubiona pieśń Jana Pawła II pt. "Barka" w wykonaniu zespołu uczniów i Zamkowego Chóru Kameralnego wywołała łzy wzruszenia i przywołała wiecznie żywe wspomnienia o naszym Patronie.

Na zakończenie uroczystości nadania imienia szkole, Jubileuszu 60 - lecia i oddania sali sportowej zostało odczytane przesłanie społeczności szkolnej, które uczniowie umieścili w biało - czerwonych balonach i wypuścili w niebo, łącząc nadzieję, iż trafi ono do ludzi z różnych stron świata: "My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, pragniemy żyć zgodnie z nauką naszego Patrona w przyjaźni, miłości i tolerancji. Pragniemy, aby światełko nadziei i nasz apel o pokój dotarły do ludzi na całym świecie."
Dzieci z zespołu zostały poczęstowane słodyczami, a pani Dyrektor serdecznie podziękowała przybyłym gościom za obecność na dzisiejszej uroczystości, za ciepłe słowa, życzliwość kierowaną w gratulacjach i życzeniach okolicznościowych.

Wydarzenie to przejdzie do historii szkoły, a wraz z nim specjalnie wydana z tej okazji monografia szkoły, znaczek okolicznościowy z logo i pełną nazwą placówki, staną się pamiątkami skłaniającymi do wzruszających wspomnień po latach.
Uroczystość ta była podniosłym wydarzeniem dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
Z Krakowa napłynęły na ręce pani Dyrektor Marioli Jarmołowicz życzenia od Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. Słowa kierowane do całej społeczności szkolnej stały się dowodem łączności duchowej i przeżywania tego doniosłego aktu wraz z nami. W nadesłanych gratulacjach czytamy: "Szanowna Pani Dyrektor, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie imienia Jana Pawła II, która odbędzie się 16 października 2007 r. w dniu Jubileuszu 60 - lecia szkoły. Cieszę się, że wybraliście takiego Patrona i pragniecie Jego nauczanie wprowadzić w program wychowawczy. Nie mogąc przybyć, będę się łączyć duchowo w modlitwach dziękczynnych za dotychczasową działalność Szkoły i potrzebne łaski na następne lata.
Życzę Wychowawcom Bożego błogosławieństwa, aby się mogli cieszyć jak najlepszymi owocami swej pracy, a Dzieciom i Młodzieży zdobywania wiedzy i kształtowania postawy życiowej według wzoru Patrona Szkoły, który bardzo kochał Dzieci i Młodzież, pokładając w nich wielkie nadzieje.
Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem dla Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Dzieci i Rodziców. Szczęść Boże!"

Biskup Warmiński Arcybiskup ks. Wojciech Ziemba wystąpił w imieniu społeczności szkolnej do Stolicy Apostolskiej prosząc papieża Benedykta XVI o Boże błogosławieństwo. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na pismo z Rzymu, które stanie się dla nas bardzo cennym darem.

W końcowej części nasi goście zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły i nowej sali sportowej. Obejrzeli wystawy z 60 lat szkoły, wystawki prac uczniowskich poświęconych Patronowi, a także okolicznościową ekspozycję ku czci Patrona w czytelni szkoły autorstwa pana Kazimierza Wośka - dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Oglądali oryginalne prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów oraz wchodzili na stronę internetową szkoły, z zainteresowaniem czytali stare i najnowsze kroniki, dokonując okolicznościowych wpisów, a także przeglądali księgę korespondencji z Janem Pawłem II, będącą dowodem wieloletniej więzi z naszym Patronem.
Zaproszenie na poczęstunek stało się ostatnim punktem kończących się uroczystości.

Wydarzeniom tego dnia towarzyszyła uroczysta atmosfera i podniosły nastrój. Na szczególne podkreślenie zasługuje entuzjastyczne przyjęcie występu artystycznego uczniów naszej szkoły i gościnnie występującego Zamkowego Chóru Kameralnego pod kierownictwem pana Andrzeja Kowalskiego. Ten niezwykły dzień to ukoronowanie wielomiesięcznych przygotowań, w które z ogromnym zapałem twórczym i otwartym sercem włączyła się cała społeczność szkolna.

Wzruszenie, emocje i miłe wspomnienia na długo pozostaną w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego doniosłego wydarzenia w historii szkoły.

 

Opracowała:
Małgorzata Ilasz

 

Projekt i wykonanie: SiPRO
Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.