„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa Nr3
im. Jana Pawła II
w Ostródzie
  • cena obiadów w czerwcu 44.40zł

  • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi.

  • Zadowolenie, satysfakcja i prestiż szkoły w środowisku to cel, do którego dążymy.

  • Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

  • Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

Wykaz podręczników

Dodano: 2014-11-30 / wyświetleń - 4913

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II

W OSTRÓDZIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia podręczników

KLASA I

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stępień,

E. Hryszkiewicz,

J. Winiecka-Nowak

 

 

 

 

 

B. Stępień,

E. Hryszkiewicz,

J. Winiecka-Nowak

 

 

K. Bielenica,

M. Bura,

M. Kwil,

B. Lankiewicz

 

 

 

 

 

Praca zbiorowa

 

G. Wójcicka

 

 

Michał Kęska

 

 

 

E. Hryszkiewicz

M. Ogrodowczyk

B. Stępien

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

N. Gryzoń

M. Heine

W. Vargas

 

Praca zbiorowa

 

Elementarz odkrywców. Klasa I

Część 1 i 2 Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik

 

Elementarz odkrywców. Klasa I

Część 3 i 4 Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik

 

Elementarz odkrywców. Klasa I

Część 1-4 Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna - ćwiczenia

 

 

Elementarz odkrywców. Klasa I

Edukacja matematyczna, część 1. Podręcznik

 

Elementarz odkrywców. Klasa I

Edukacja matematyczna, część 2 Podręcznik

 

Elementarz odkrywców. Klasa I

Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-2.

 

Elementarz odkrywców. Klasa I. ćwiczenia do kaligrafii

 

Elementarz odkrywców. Klasa I, ćwiczenia do kaligrafii matematycznej

 

Elementarz odkrywców. Klasa I

Informatyka, zeszyt ćwiczeń z CD

 

 

Elementarz odkrywców. Klasa I

Dzień odkrywców, ćwiczenia

 

 

Elementarz odkrywców. Klasa I. Muzyka- zeszyt ćwiczeń z CD

 

Elementarz odkrywców. Klasa I. Teczka artysty. Edukacja plastyczno- techniczna. Karty pracy

 

 

Elementarz odkrywców Klasa I

Wyprawka

 

 

Nowa Era

 

 

790/1/2017

 

 

 

790/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

790/1/2017

 

 

790/ 2/ 2017

 

 

Język

angielski

 

Carol Read, Mark Ormerod

Magdalena Kondro

 

“Tiger 1” – książka ucznia

“Tiger 1” – zeszyt ćwiczeń

 

 

Macmillan

 

836/1/2017

 

Religia

 

red. R. Szewczyk, A. Frączak

 

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa

 

AZ-11-01/10-WA-1/12

KLASA II

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stepień, E. Hryszkiewicz

J. Winiecka- Nowak

 

 

B. Lankiewicz, M. Kwil, M. Bura

K. Bielenica

 

 

B. Lankiewicz, M. Kwil, M. Bura

K. Bielenica

 

M. Kęska

 

G. Kilbach

M. Gromek

 

Podręcznik zintegrowany cz. 1-4

Ćwiczenia zintegrowane cz. 1-4

 

 

Podręcznik do matematyki cz. 1-2

Ćwiczenia do matematyki cz. 1-2

 

 

Zeszyt ćwiczeń: Potyczki ortograficzne

 

 

Informatyka z CD

 

Muzyka

 

Nowa Era

 

Semestr I: MEN 790/3/2018

 

 

Semestr II: MEN 790/4/2018

 

Religia

 

red. R. Szewczyk

A. Frączak

 

 

„A oto jestem z wami”- podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

Archidiecezja Warmińska

 

AZ-1-01/10

AZ-12-01/10-WA-2/13

 

J. angielski

 

Carol Read,

Mark Ormerod,

 

 

„Tiger 2“ – książka ucznia

„Tiger 2“ - zeszyt ćwiczeń

 

 

Macmillan

 

 

KLASA III

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Maria Lorek

Monika Zatorska

 

Agata Ludna

 

 

„Nasza szkoła” - klasa 3 - edukacja zintegrowana
cz. 1 a, 1 b, 2,3,4

 

„Nasza szkoła”- klasa 3 - matematyka cz. 1, 2,3,4

 

„Nasze ćwiczenia ” - klasa 3 - edukacja zintegrowana
cz. 1-4

 

„Nasze ćwiczenia ” - klasa 3 – matematyka cz. 1-

 

 

MEN Warszawa

 

 

MEN Warszawa

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Religia

red. ks. T. Panuś,

ks. A. Kielian

A. Berski

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Podręcznik + ćwiczenia

Wydawnictwo

św. Stanisława BM Kraków

AZ-1-01/10

KR-13-01/10-kr-4/14

 

J. angielski

 

Carol Read,

Mark Ormerod

Magdalena Kondro

 

„Tiger 3“ – książka ucznia

„Tiger 3“ - zeszyt ćwiczeń

 

 

Macmillan

 

673/3/2016

           

 

 

 

KLASA IV

 

J. polski

 

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

Praca zbiorowa

 

„Nowe Słowa na start! 4”

Zeszyt ćwiczeń „NOWE Słowa na start! 4”

 

Nowa Era

 

907/1/2017

 

Historia

 

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk–Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

 

„Wczoraj i dziś” 4 podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

 

877/1/2017

 

J. angielski

 

Nick Beare

Katherine Stannet

 

 

„Brainy 4” – książka ucznia

„Brainy 4” – zeszyt ćwiczeń

 

Macmillan

 

831/1/2017

 

Matematyka

 

red. M. Dobrowolska

A. Szulc

 

 

Matematyka z plusem 4- podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Matematyka z plusem wersja C- zeszyt ćwiczeń

 

 

Gdańskie

Wydawnictwo. Oświatowe

 

780/1/2017

 

Przyroda

 

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer

J. Stawarz

 

„Tajemnice przyrody” do klasy IV

 

„Tajemnice przyrody” – ćwiczenia

 

 

Nowa Era

 

863/2017

 

Informatyka

 

Michał Kęska

 

„Lubię to! 4 - podręcznik

 

 

Nowa Era

 

847/1/2017

 

Muzyka

 

M. Gromek, G. Kilbach

 

„Lekcja muzyki 4”- podręcznik

 

Nowa Era

 

 

852/1/2017

 

Plastyka

 

J. Lukas, K. Onak

 

„Do dzieła!”4 - podręcznik

 

Nowa Era

903/1/2017

 

Technika

 

L. Łabecki, M. Łabecka

 

 

Jak to działa? 4 – podręcznik

 

Nowa Era

 

295/1/2017

 

Religia

 

red. M. Czyżewski

 

 

„Jestem chrześcijaninem” Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa

 

AZ-21-01/10-WA-3/13

KLASA V

 

J. polski

 

M. Derlukiewicz

A. Klimowicz

 

 

Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

 

907/2/2018

 

 

Historia

 

G. Wojciechowski

 

Wczoraj i dziś - podręcznik klasa V do historii dla szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

877/2/2018

 

Geografia

 

F. Szajfer, Z. Zaniewicz,

T. Rachwał, R. Malarz

 

K. Skomoroko

 

Planeta Nowa 5- podręcznik do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

Planeta Nowa 5- zeszyt ćwiczeń do geografii

 

Nowa Era

906/1/2018

 

Biologia

 

M. Sęktas, J. Stawasz

 

Puls życia

Nowa Era

844/1/2018

 

J. angielski

 

Nick Beare

Katherine Stannett

 

„Brainy 5“ – książka ucznia

„Brainy 5“ - zeszyt ćwiczeń

 

 

Macmillan

 

831/2/2018

 

Matematyka

 

M. Dobrowolska, A. Szulc

 

Matematyka z plusem 5 -podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Matematyka plusem 5.-zeszyt ćwiczeń. wersja C

 

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

 

 

780/2/2018

 

 

Zajęcia komputerowe

 

M. Kęska

 

„Lubię to!” 5- podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

 

847/2/2018

 

Muzyka

 

M. Gromek, G. Kilbach

 

„Lekcja muzyki 5”

 

Nowa Era

 

 

852/2/2018

 

Plastyka

 

J. Lukas, K. Onak

 

„Do dzieła!” - podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

 

326/2/2011/2015

           

 

 

Zajęcia techniczne

 

L. Łabecki, M. Łabecka

 

 

„Jak to działa?” - podręcznik do zajęć technicznych dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

 

295/2/2018

 

Religia

 

red. M. Czyżewski

„Wierzę w jednego Boga”

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

Wydawnictwo Katechetyczne
Warszawa

AZ-22-01/10-WA-3/14

 

 

 

KLASA VI

 

J. polski

 

M. Derlukiewicz

 

 

A. Wojciechowska

A. Marcinkiewicz

 

 

„Słowa na start!” 6 – podręcznik kl. VI do kształcenia literackiego i kulturowego cz. 1

 

„Słowa na start!” – podręcznik kl. VI do kształcenia językowego cz. 2

 

Nowa Era

 

 

 

338/5/2014/2016

 

 

338/6/2014/ 2016

 

Historia

i społeczeństwo

 

 

G. Wojciechowski

 

 

 

„Wczoraj i dziś” – podręcznik klasa VI do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

443/3/2014/2015

 

J. angielski

 

Nick Beare

 

„Evolution plus 3“ – książka ucznia

„Evolution plus 3“ - zeszyt ćwiczeń

(wersja podstawowa)

 

 

Macmillan

 

675/3/2014/2016

 

Matematyka

 

M. Dobrowolska, A. Szulc

 

Matematyka z plusem 6- podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

„Matematyka 6”-zeszyt ćwiczeń wersja C

 

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

 

773/3/2016

 

Przyroda

 

J. Stawarz, F. Szlajfer,

K. Kowalczyk

 

„Tajemnice przyrody” – podręcznik

„Tajemnice przyrody” – zeszyt ćwiczeń

 

 

Nowa Era

 

399/3/2014

 

Zajęcia komputerowe

 

M. Kęska

 

„Lubię to!”- podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 (kontynuacja od kl. IV do VI)

 

 

Nowa Era

 

 

583/m/2012

 

Muzyka

 

G. Kilbach, M. Gromek

 

 

„Lekcja muzyki 6”

 

 

Nowa Era

 

 

589/3/2014/2015

 

Plastyka

 

 

J. Lukas, K. Onak

 

 

„Do dzieła!” - podręcznik do plastyki dla klasy 6

(kontynuacja od kl. IV do VI)

 

 

Nowa Era

 

 

 

326/3/2011

 

Zajęcia techniczne

 

L. Łabecki, M. Łabecka

 

 

„Jak to działa?” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 (kontynuacja od kl. IV do VI)

 

 

Nowa Era

 

 

 

295/2010

 

Religia

 

red. M. Czyżewski

 

„Wierzę w święty Kościół powszechny”

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa

 

AZ-2-01/10

AZ-23-01/10-WA-5/14

 

 

 

 

KLASA VII

 

J. polski

 

J. Kościerzyńska, M. Szulc, M. Chmiel

A. Gorzałczyńska-Mróz

 

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

 

Nowe Słowa na start! 7”

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

Nowe Słowa na start! 7 - zeszyt ćwiczeń

 

 

Nowa Era

 

907/4/201

 

Historia

 

Stanisław Roszak,

Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

 

„Wczoraj i dziś” Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

877/4/2017

 

J. angielski

 

Patrick Howarth, Patricia Reilly

Daniel Morris

 

„All Clear” – książka ucznia

 

Macmillan

 

848/1/2017

 

J. niemiecki

 

E. Kościelniak- Walewska

M. Kosacka

 

Meine Deutschtour 7- podręcznik

Meine Deutschtour 7- ćwiczenia

 

Nowa Era

 

838/1/2017

 

Matematyka

 

red. M. Dobrowolska, A.Szulc

 

Matematyka z plusem 7 – podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

 

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

 

780/4/2017

 

Geografia

 

 

R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

 

J. Knopik

 

Planeta Nowa 7- podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Planeta Nowa 7 - zeszyt ćwiczeń

 

 

Nowa Era

 

906/3/2017

 

Biologia

 

M. Jefimow

 

Puls życia 7- podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

844/4/2017

 

Chemia

 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

 

„Chemia Nowej Ery”

 

 

Nowa Era

 

785/1/2017

 

Fizyka

 

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

 

„Spotkania z fizyką 7”

 

Nowa Era

 

885/1/2017

 

Informatyka

 

G. Koba

 

Lubię to 7! - podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

847/4/2017

 

Muzyka

 

 

M. Gromek, G. Kilbach

 

Lekcja muzyki 7

 

Nowa Era

 

852/4/201

 

Plastyka

 

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

 

Do dzieła 7!

 

 

Nowa Era 2017

 

903/4/2017

 

Religia

 

red. P. Tomasik

 

 

„Twoje słowo światłem na mojej drodze”

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa

 

 

AZ-31-01/10-WA-1/2

 

 

 

 

 

 

KLASA VIII

 

J. polski

 

J. Kościerzyńska,

M. Szulc, M. Chmiel

A. Gorzałczyńska-Mróz

 

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

 

NOWE Słowa na start! 8

Reforma 2017 – podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

 

NOWE Słowa na start! 8 - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 8

 

Nowa Era

 

 

 

907/5/2018

 

 

 

J. angielski

 

M. Mann, S. Taylore-Knowle

K. Kotorowicz–Jasińska, Z. Pokrzewiński

 

Repetytorium Ósmoklasisty- podręcznik

 

Repetytorium Ósmoklasisty- zeszyt ćwiczeń

 

 

 

925/2018

 

 

 

Historia

 

R. Śniegocki, A. Zielińska

 

Wczoraj i dziś 8 - podręcznik do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

877/5/2018

 

Matematyka

 

 

red. M. Dobrowolska

A. Szulc

 

Matematyka z plusem 8 – podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Gdańskie Wydawnictwo

Oświatowe

 

780/5/2018

 

Geografia

 

T. Rachwał, D. Szczypiński,
R. Przyszbył

 

 

Planeta Nowa 8 – podręcznik

Planeta Nowa 8 – zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

 

 

J. niemiecki

 

E. Kościelaniak - Zalewska

M. Kosacka

 

 

Meine Deutschtour 8- podręcznik

Meine Deutschtour 8- ćwiczenia

 

Nowa Era

 

838/2/2018

 

Biologia

 

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sekas

 

 

Puls życia 8 – podręcznik

 

 

Nowa Era

 

844/3/2018

 

Chemia

 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

 

Chemia Nowej Ery - podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

 

Fizyka

 

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,

 

Spotkania z fizyką – podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

 

 

Nowa Era

 

 

Informatyka

 

 

Grażyna Koba

 

 

Lubię to! 8

 

Nowa Era

 

 

847/5/2018

 

Religia

 

red. P. Tomasik

 

 

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz- podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa

 

AZ-31-01/10

AZ-32-01/10-WA-1/13

 

Wiedza o społeczeństwie

 

I. Janicka, A. Janicki,

A. Kucia – Maćkowska, T. Maćkowski

 

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie da szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

874/2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA KATECHEZY GRECKOKATOLICKIEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH I –VIII

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Klasa I

 

ks. T. Śmiech

 

„Bóg naszym Ojcem”

 

„Z nami Bóg”

 

Jedność Kielce

 

Swiczado Lwów

 

 

Klasa II

 

ks. T. Śmiech

 

„Jezus z nami”

 

„Z nami Bóg”

 

Jedność Kielce

 

Swiczado Lwów

 

 

Klasa III

 

ks. T. Śmiech

 

„Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem”

 

„Z nami Bóg”

 

Jedność Kielce

 

Swiczado Lwów

 

 

Klasa IV

 

ks. T. Śmiech

 

„Słuchamy Boga”

 

„Przyjdźcie i pokłońcie się”

 

Jedność Kielce

 

Swiczado Lwów

 

 

Klasa V

 

ks. T. Śmiech

 

„Wielbimy Boga”

„Sławimy Pana”

 

Jedność - Kielce

Swiczado Lwów

 

 

Klasa VI

 

ks. T. Śmiech

 

„Z Jezusem idziemy do Boga”

 

„ Pokój na ziemi”

 

Jedność - Kielce

 

Swiczado Lwów

 

 

Klasa VII

 

Ks. T. Śmiech

 

 

„W moim Kościele”

 

„Poznaj swój obrzęd”

 

 

Jedność - Kielce

 

Swiczado Lwów

 

 

 

 

 

 

KLASA III GIMNAZJUM

 

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Klasa III

 

 

Ks. T. Śmiech

 

o. Jerzy Katryj

 

 

„W życiu i w prawdzie”

 

„ Poznaj swój obrzęd”

 

Księgarnia św. Wojciecha

Rzym 1982

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Mariola Jarmołowicz

( dyrektor szkoły)

 

 

Ostróda, dn.15.06.2018 r.

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: SiPRO
Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.