„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa Nr3
im. Jana Pawła II
w Ostródzie
  • odpłatność za obiady w grudniu
    60 zł .

  • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi.

  • Zadowolenie, satysfakcja i prestiż szkoły w środowisku to cel, do którego dążymy.

  • Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

  • Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

Konferencja "Wspierać i być wspieranym"

Dodano: 2007-11-14 / wyświetleń: 1605
Dnia 14 listopada 2007r. odbyła się w naszej szkole konferencja pod hasłem "Wspierać i być wspieranym". Podsumowano 3 lata pracy przy realizacji programu "Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce".
Konferencja Powstał on z inspiracji wizytatorów Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej oraz Wydziału Wspomagania Rozwoju Dziecka Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Obecnie program realizują Departament Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Konferencja rozpoczęła się występem uczniów naszej szkoły . Następnie p. Alina Ziniewicz - dyr. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie oraz p. Mariola Jarmołowicz dyr. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie przywitały przybyłych gości . Wśród zaproszonych byli:

Po wystąpieniu p. Anny Zdaniukiewicz - koordynatora programu, p. Kurator - Jolanty Gregorczuk i p. Dyrektor Elżbiety Matejka odbył się wykład p. dr Jadwigi Lubowieckiej z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt. "Więzi społeczno - emocjonalne dziecka drogą budowania tożsamości" . W swoim wystąpieniu pani doktor zwróciła uwagę, jak istotne są więzi, które tworzy dziecko ze swoim otoczeniem. W początkowym okresie życia dziecka najsilniejsze więzi łączą je z rodziną - z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem. Na poparcie swoich słów pani doktor przedstawiła opinie innych naukowców oraz zaprezentowała wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Po wykładzie odbyła się prezentacja projektów szkolnych realizowanych w ramach programu profilaktycznego "Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce" . Na terenie powiatu ostródzkiego od 3 lat był realizowany projekt "Nie jesteś Robinsonem. Ograniczanie przemocy w środowisku dzieci i młodzieży". Autorami projektu są:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie przemocy w środowisku dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła włączyła się do realizacji projektu. W roku szkolnym 2005/2006 uczniowie klasy IV b zrealizowali projekt klasowy pn. "Wczoraj, dziś, jutro - czy łączy nas historia Biskupina?". Przez kilka miesięcy klasa przygotowywała się do wycieczki do Biskupina. Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przygotowywali makietę grodu i zbierali informacje na temat tego historycznego miejsca. Jednocześnie w klasie odbywały się zajęcia prowadzone przez wychowawcę i pedagoga szkolnego, które miały na celu uświadomienie dzieciom, że można porozumieć się z drugim człowiekiem bez agresji i przemocy. Uwieńczeniem projektu była wycieczka, a prace uczniowskie zostały zaprezentowane na festynie szkolnym. W roku szk. 2006/2007 kontynuowaliśmy realizację projektu "Nie jesteś Robinsonem 2" pod hasłem " Twórzmy lepszy świat zgodnie z nauką Jana Pawła II. Agresji i przemocy stop!" W projekcie brali udział uczniowie klas 0 - VI. Wszystkie klasy miały do wykonania prace tematycznie związane z postacią Jana Pawła II. Młodsze klasy wykonywały prace plakatowe, starsze literackie - tematycznie związane z przyszłym patronem szkoły, wykonywali albumy i prezentacje multimedialne. Efekty zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej na festynie szkolnym.

Do realizacji zadań chętnie i czynnie włączyli się rodzice uczniów klas )-VI, którzy byli również adresatami tego projektu. Udział w programie nie ograniczał się tylko do pracy uczniów i zajęć z wychowawcą lub pedagogiem. Każdego roku były organizowane spotkania szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli. Spotkania te były prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie lub pedagoga szkolnego. W szkole raz w tygodniu pełnił dyżur psycholog - służył pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom. Wszystkie działania prowadzone w szkole przyczyniły się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów - cel nadrzędny tego programu został osiągnięty. W bieżącym roku szkolnym realizujemy program "Nie jesteś Robinsonem" w klasach I i IV. Efektem współpracy szkół województwa warmińsko-mazurskiego w ramach realizacji zadań projektu stało się wydanie we wrześniu 2007r. przez MEN książki pt. "Wspierać i być wspieranym". W owej publikacji wśród 7 opublikowanych projektów znajduje się m.in. rozdział "Nie jesteś Robinsonem", którego autorami są dyrektorzy uprzednio placówek. To pozycja zarówno dla wychowawców, rodziców, jak i dla uczniów.

Podsumowując:

Cele szczegółowe, które poprzez realizację tego programu zostały osiągnięte, to przede wszystkim:

Dziękujemy serdecznie Pani Wizytator KO w Olsztynie Annie Zdaniukiewicz oraz Panu Wizytatorowi MEN Romualdowi Ponczek za zaproponowanie nam udziału w Programie "Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce" oraz wspieranie naszych działań w trakcie jego realizacji.

Dziękujemy również Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie - Alinie Ziniewicz oraz Dyrektorom i ich zespołom realizującym wspólnie z nami powyższy projekt.

Cieszymy się, że mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły tak znakomitych gości. Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia.

Opracowała:
Mariola Jarmołowicz
Małgorzata Ilasz
Grażyna Żebrowska - Gwóźdź

 

Zobacz galerię


Projekt i wykonanie: SiPRO
Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.